Vi erbjuder er flera olika sätt att ta del av utbildningen och styrka er kompetens

BASUTBILDNING 1 ELLER 2 DAGAR

IRL ELLER FYSISK

Det klassiska upplägget där vi anordnar öppna utbildningar som vem som helst kan anmäla sig till och vi träffas på en konferensanläggning i någon av de 30 orter däör vi erbjuder dessa utbildningar. Kursstart varje månad på varje ort. Från 5 900 SEK/ person.

BASUTBILDNING 1 ELLER 2 DAGAR

ÖPPEN LÄRARLEDD ONLINEUTBILDNING VIA ZOOM

Som den vanliga fysiska öppna utbildningen förutom att vi möts i plattformen ZOOM och ni kan delta från den plats som passar er. Kursstart varannan vecka. Från 4 900 SEK/ person.

BASUTBILDNING

SJÄLVSTUDIE/ DISTANS

Ni arbetar självständigt i vårt LMS och med hjälp av videos och självstudier får ni inhämta kunskapen som ni sedan visar att ni innehar genom ett slutprov. Flexibel lösning där man själv kan välja vart och när man ska inhämta kunskapen som behövs för BAS P och BAS U rollen. 2 995 SEK/ person.

BASUTBILDNING 1 ELLER 2 DAGAR

FÖRETAGSANPASSAD IRL I ERA LOKALER ELLER VIA TEAMS ELLER ZOOM

Är ni många som ska utbildas så brukar detta vara det mest ekonomiska alternativet. Ni bestämmer själva datum i samråd med oss och bara deltagare som ni själva bjuder in deltar med ett maxtak på 20 personer. Antingen håller vi utbildning i lokal som ni står för eller via ZOOM eller TEAMS. Kontakta oss så lämnar vi offert.

VI ÄR AFA- ANSLUTNA UTBILDARE

UPP TILL 70% AV UTBILDNINGSKOSTNADEN I STÖD

Genom en gemensam satsning av LO, SN och PTK så finns det nu möjlighet att söka stöd för arbetsmiljöutbildningar. Stödet administreras av AFA- Försäkring

UPPLÄGG

1 DAGSUTBILDNINGARNA

BAS P OCH U

Passar den som redan har gedigna arbetsmiljökunskaper eller den som redan har gått en basutbildning men behöver repetera sina gamla kunskaper.

2 DAGARSUTBILDNINGARNA

BAS P OCH U IRL OCH ONLINE

Utbildningen för den som vill lära sig arbetsmiljölagstiftningen från grunden, där vi ägnar hela första dagen åt statistik, roller och ansvar, AML, ur man bedriver ett arbetsmiljöarbete enligt SAM.

SJÄLVSTUDIE ELLER DISTANSKURSEN 

eBAS P/U

Passar den som kan ta ett stort ansvar för sitt eget lärande och vill ha möjligheten att själv kunna bestämma sin studietakt.